תשובה אחת
אפשר למצוא כאלה בכל סופר במקום של הירקות!