4 תשובות
או לבנה או צבע גוף
חזה בצבע גוף
תלוי ממש.. אפשר לשים שחורה אם באלך שזה יבלוט ואם לא אז גוף/לבן
צבע גוף