תשובה אחת
כשאת מסיימת את הסרטון איש לך אפשרות לשמור אותו ל-24 שעות