7 תשובות
0
כי אפס כפול מספר זה אפס
אתה מביא חידות ממומו הפרה שואל כאן?
יהיה 0 מעלות כי 0 כפול 0 אההעהאהע
הקפיצה בין מעלה למעלה לא בהכרח שווה כמו במספרים רגילים, אז מושג של קר או חם פי משהו לא קיים
-25

אם אנחנו קובעים לפי טמפרטורת החדר (25) אם קר או חם והיום 0 שזה קר כלומר ירד 25
אז מכפילים 25*2 ומחסירים מ25 את המכפלה

תחשבו שהאפס מעלות צלזיוס זה אפס רק למים לא האפס המוחלט
שאלה מטומטמת
התשובה לא אפס
סתם שטות
^היא כל כך חושבת שאני צודק