התמונה ברשיון Creative Commons
תשובה אחת
תודה לך המורה על כל מה שעשית בשבילנו
גם אם לא תמיד היינו רגועות ושלוות
סליחה על כל הצרות שעשינו
אבל תדעי שאנחנו אותך מאוד אוהבות
תמיד עזרת לנו, ענית לנו
ונתת לנו עצות נפלאות
תודה על שתמיד הגנת עלינו גם מהמנהלת
שכל יום צעקה עלינו
גם אלף תודות לא יספיקו,
עבור כל מה שעשית למעננו ובשבילנו!