2 תשובות
יניר, היא אומרת את זה הרבה פעמים ותמיד ממשיכים לשאול אותה
יניר