תשובה אחת
את יכולה לנסות ולראות אם זה מתקבל
באותו הנושא: