4 תשובות
הגיוני ביותר
הגיוני.
הגיוני..
הגיוני בהחלט.. זוהי התחלה של קשר (: