2 תשובות
כן יכול להיות זה חלק מהתופעות שלו.. הוא משבש קצת את המחזור אבל חודש ככה וזה מסתדר
לא חושבת... בגיל הזה המחזור לא סדיר זה טבעי אל תדאגי