4 תשובות
כי זה דוחה.
למה שאנשים יצטרכו לראות את הנזלת של מישהו אחר?
זה גורם לי לרצות להקיא רק מלחשוב על זה.
כי יש כאלה שאוכלים את זה
שואל השאלה:
אבל הרבה אנשים עושים את זה
ואני לא מדברת על מי שאוכל את זה
אנונימית
אבל זה דוחה.
בשביל מה צריך לעשות את זה בכלל?