3 תשובות
רק פותרים אנסינים וקצת דקדוק
שואל השאלה:
התכוונתי ל5
אנונימית
אני באמת לא יודע למה באמת מלמדים אנגלית בבית הספר.
דקדוק: הזמנים שנלמדו (past simple, past proggresive, past perfect, present simple, prsent progresive, present perfect, future, future perfect)
condition- תנאים (1, 2 ו3)
הרבה אנסין וכתיבת עמדה
וbook report
וliterature