5 תשובות
מתחילים מוצאי ראש חודש, השנה זה יום חמישי בחצות, ככה נוהגים הספרדים, האשכנזים שבוע לפני ראש השנה, נשים לא חייבות אבל יש כאלה שבאות ומצטרפות בעזרה.
נשים לא חייבות באמירת סליחות
אולם אפשרי ואף כדאי היות ויש בזה סגולה לברכה לכל השנה
חודש אלול
אשכנזים 10 יום
ספרדים 40
אנונימית
סליחות מתחילים להגיד כשנכנס חודש אלול ( אני לדודי ודודי לי אלו)
השבוע מיום רביעי בלילה