3 תשובות
בהרים של צרפת, שוויץ
צרפת. וואו מושלם שם בחורף
לונדון, פראג