תשובה אחת
אומרת את האמת.
אם אכן לא סיפרת אין מה לדאוג, פשוט חכי שהיא תירגע