תשובה אחת
בס"ד
שלום רב

השאלה אמורה להיות מופנית למוסד לביטוח לאומי טלפונית, באתר האינטרנט וגם אפשר פיזית לגשת ולשאול. הם יודעים הכי טוב כי הם מאשרים זאת.
ברכה והצלחה
באותו הנושא: