בס"ד
שלום רב

השאלה אמורה להיות מופנית למוסד לביטוח לאומי טלפונית, באתר האינטרנט וגם אפשר פיזית לגשת ולשאול. הם יודעים הכי טוב כי הם מאשרים זאת.
ברכה והצלחה
אולי תאהב את: