3 תשובות
בת דודה מדרגה שניה?
בדיוק כפי שכתבו פה למעלה: היא בת דודה מדרגה שנייה.
בת דודה מדרגה שנייה