3 תשובות
משתמשים בסטיפס שהתאחדו למטרה אחת בלבד.
להחזיר את המשתמש "מילקי עם חלב!" שנחסם לצמיתות מהאתר מסיבות לא מוצדקות.
המשתמשים דורשים צדק וזאת הדרך שלהם לבצע הפגנה באתר.
משתמש בשם "מילקי עם חלב" הורחק לצמיתות בגלל סיבה לא מוצדקת
תודה על התמיכה וזה היה עלי כשניחסמתי במטרה להחזיר אותי אז תודה.