2 תשובות
עולים כל המשפחה, ולא עולים ביום שבת.
כל המשפחה.. אי אפשר ביום שבת