תשובה אחת
ישנה אפשרות בארצות הברית התהליך לא מסובך תיפנה אל החברה שמייצגת את בית החולים בחו"ל
www.spatravel-i.com
yechel