5 תשובות
Beautiful sentences
Sentences
זה אומר ציטוטים יפים אבל ניתן גם beautiful quotes
English sentences

Sentences, בלי שום הוספות (שמח לעזור)