4 תשובות
Beautiful sentences
Sentences
זה אומר ציטוטים יפים אבל ניתן גם beautiful quotes
Sentences, בלי שום הוספות (שמח לעזור)