4 תשובות
אין לו תמונה, נראה לאחרונה וכשאתה שולח לו הודעה יש וי אחד.
שלא רואים נראה לאחרונה סטטוס ופרופיל.
או כשאתה מנסה להוסיף אותה לקבוצה וזה לא נותן
אם את לא יכולה להוסיף אותו לקבוצות, אין תמונת פרופיל, אין נראה לאחרונה, כשאת שולחת לו הודעה יש רק וי אחד וכו'..
ארבעה דברים
1 אין סטטוס
2 אין תמונת פרופיל
3 אין נראה לאחרונה
4 כשאתה שולח הודעה יש רק וי אחד ולא שתי ויים