3 תשובות
ממצועות
נורמליות
שאלה מכשילה, ברור שכולם יענו נורמלי, תשאלי:"רזה, מלאה או שמנה?