2 תשובות
באתר של יואל גבע בבגרות של מודל E וG
משתתפת בצערך יא: