תשובה אחת
עושים בהגדרות את המצב של חשבון עסקי.
זה מראה רק כמה ראו וכמה שמרו, אבל לא מי ראה ולא מי שמר, וגם זה הוא מראה רק את מה שהיה החל מהרגע שבו עשית חשבון עסקי, ולא תראי את מה שהיה לפני