3 תשובות
כל סוף זו התחלנה חדשה...
לכל סוף יש התחלה חדשה..:)
"סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר"