3 תשובות
אתם נפגשים? היא יודעת על קיומך? דיברתם? מה המצב החברי שלכם?
אנונימית
שואל השאלה:
נפגשים במסגרת כלשהי אבל לא אומרים כ"כ הרבה.. אותו בית ספר
אנונימי
תנסה להתקרב אליה במסגרת לדבר איתה