5 תשובות
אמבטיה אחת.
פעם אחת
אמבטיה אחת.
אמבטיה אחת.
באופן עקרוני את יכולה לחתוך אותה לשניים או להוציא אותה באמצע אבל זה יהיה מגעיל.
פעם אחת..