5 תשובות
לפני הערב. בסביבות ארבע חמש.
אחר הצהריים
4 או חמש