4 תשובות
שעה לפחות
שואל השאלה:
נו באמת, ברור ששעה לפחות... אני שואלת מי שהיה בהופעה או יודע בוודאות כמה זמן, סדר גודל, שעתיים? שלוש?
אנונימית
שעה וחצי בערך
אנונימית
אחי יש לך פרצוף אחיי של מישהו שבא להופעה וחשב שהיא שעתיים אבל היא שעה יאא
סתם אני חושב ששעה וחצי בערך
אנונימי