2 תשובות
משתתף בצערך ותשאל מה איתה ואיך החיים וכל זה תדאג טיפה
משתתפת בצערך!
תגיד לה מה קורה איך את מרגישה וזה..