2 תשובות
אם אמרו לך לא אז לא.
אם אתה לא יודעת אז תתקשרי
צריך שמונה שעות צום