4 תשובות
בקישור.
לחוץ
נבוך
מחייך
מגמגם
לא מסתכל לך בפנים כשאתם מדברים
מסתכל עליך הרבה
מסמיק
מסתכל עליך ומחייך
זקפה
בוהה בך, הרבה מתבייש לדבר איתך
באותו הנושא: