תשובה אחת
שואל השאלה:
אמרתי רק על חרדות מלהיות רחוקה מהמשפחה.. אם אני אגיד את זה לפסיכיאטר הוא יוכל להשיג לי פטור?
אנונימית