תשובה אחת
לא, רק את מקבלת התראות כשהוא מעלה תמונות
באותו הנושא: