תשובה אחת
וואי אם תמצאי תשובה גלי לי אני חייבת אותה