3 תשובות
פלסטר?
שואל השאלה:
חשבתי על זה אבל נגמרו הפלסטרים...
שואל השאלה:
אני לא בת חח, ותודה רבה!