תשובה אחת
שימי את האציטון עם צמר גפן ונייר אלומיניום על אותו איזור וחכי 10 דקות