2 תשובות
להסביר את כל הדרך יהיה סיוט, אבל בקיצור:
בטאי את הבסיס הקטן ואת הגובה בעזרת הבסיס הגדול.
הציבי את הביטויים במשוואה למציאת שטח טרפז, ופשטי אותה.
בסוף יוצאת משוואה ריבועית שהפתרון שלה הוא שהבסיס הגדול שווה 12.5
אם ככה, הבסיסים הם 12.5 ו 7.5.
את ממש חייבת דרך? כי אני יכול לנסות לכתוב אותה