3 תשובות
כי לא. כל כרטיס נקנה ליום מסויים ואם אני זוכרת נכון יש על זה תאריך