תשובה אחת
כן כדאי לך לעלות ולא יקחו לך זכויות יוצרים
באותו הנושא: