2 תשובות
פרטים דיקדוקיים זה:
-מין
-נטיות
-חלקי דיבר (פועל, תואר, שם עצם וכו׳)
-שורש

וזה קשור במילון אז זה פרטים דיקדוקיים של הערך המילוני (:
כדי שתזכרי את זה יותר טוב אז יש לזה רשי תיבות: מנחש
מ-מין
נ-נטייה (הסוגריים שלמטה)
ח- חלקי דיבר: שם פועל תואר
ש - שורש