6 תשובות
4 ימים כזה
אם זה האדומים האלה כמו פריחה יום יומיים
יומיים- שלוש.
2-3 ימים
כמה ימים