תשובה אחת
יש מלא תפקידים חשובים חוץ ממחשבים ובדרך כלל תפקיד חשוב הוא תפקיד סודי שחוזרים הביתה כל שבוע או שבועיים