2 תשובות
אם זה מוגזם אז כן, אצלך לא.
אצלך זה נחשב עודף משקל קל, מורידים על עודף משקל גדול יותר ונותנים פטור על עודף משקל קיצוני.
Aro