3 תשובות
4 עד כמה שידוע לי
עד 4 אם אני לא טועה
שואל השאלה:
תמיד אמרו לי 5 ועכשיו באפליקציה היה רשום לי עד 4 טעויות. זה לא פייר!