4 תשובות
הראשונה (?)
זאת שקוראים לה Kik.. יש לה הרבה הורדות. התמונה שלה זאת בועה שכתוב בתוכה Kik.
שואל השאלה:
הראשונה זה כתוב באותיות ירוקות עם נקודה בסוף זהזה?
כן.