9 תשובות
זה בסדר
זו החלטה שלך
זו בחירה שלך.
אישית אני לא הייתי הולכת.
שואל השאלה:
זה לא יראה מוזר או משהו?
אם בא לך אז בסדר
אני אישית הייתי מתעצבן כי יש שם עוד בנים ואם הוא קנאי זה סתם יגרום לו לריב איתם, אם אתם בבריכה פרטית ברור שזה בסדר, אם אתם בבריכה ציבורית תנסי להתחשב בו כי אחרת הוא זה שיתעצבן מזה שבנים יסתכלו עליך..
אם נוח לך אבל תשאלי את חבר שלך
תעשי מה שנוח לך
לכל התגובות שאומרות שהיא צריכה לשאול את חבר שלה, אתם חיים בעבר?
היא לא חייבת דין וחשבון לאף אחד, אם זה ממש מפריע לו הוא מוזמן לבקש ממנה ולהסביר לה את המצב, אבל היא לא צריכה לשאול את הרשות שלו...
לא. זה לא מכבד אותך או את הילדים הקטנים שיש במלון.