3 תשובות
מה הקטע שאתם לא מראים את מה שאתם מרגישים, וכל שניה משתנים ומתנהגים באופן שונה?
זה כל כך מבלבל.
אמצע הלילה בחייאת מה התמונה המפחידה הזאת
ולשאלה:

למה לפעמים האגו שלכם מנופח מידי?