תשובה אחת
את הבדיקה אפשר לבצע רק 3 שבועות אחרי שאתה חושב שנדבקת, לפני זה היא לא תהיה אמינה.