3 תשובות
לא
תצטרך ללכת אליו שוב
תצטרכי ללכת שוב,
והייתי באופטיקנה ולא ידעתי את המספר שלי והוא שם את המשקפיים שלי מתחת לאיזו מכונה ועל פי זה ידע את המספר